Powiat Wschowski

KRÓTKO O POWIECIE WSCHOWSKIM

Kartka z dziejów powiatu

   W literaturze przyjęto, że początków powiatu wschowskiego można doszukiwać się, w utworzonemu przez króla Kazimierza Wielkiego po 1343 roku w ramach prowincji Wielkopolskiej, nowej jednostki administracyjnej zwanej Ziemią Wschowską.
   W stolicy Ziemi Wschowskiej, w królewskim mieście Wschowa miał swoją siedzibę starosta grodowy, który posiadał uprawnienia równe staroście generalnemu Wielkopolski.
   Taki stan prawny istniał nie przerwanie do czasu, kiedy to w wyniku II rozbioru Polski w roku 1793 Prusy Ziemi Wschowskiej.
   Prusacy utworzyli nowy bardzo okrojony powiat  (kreis Fraustadt), w którym urzędował landrat – odpowiednik polskiego starosty
.     >Po drugiej wojnie światowej powstał w roku 1950 powiat wschowski, który należał do ówczesnego województwa zielonogórskiego, a w jego skład wchodziły gminy: Sława, Szlichtyngowa, Wijewo i Wschowa.
    W 1975 roku, w ramach reformy administracyjnej kraju, zlikwidowano powiaty, a następnie utworzeno 49 nowych województw.
    Część terenu powiatu wschowskiego z gminami: Szlichtyngowa, Wijewo i Wschowa znalazła się w granicach województwa leszczyńskiego, natomiast obszar gminy Sława w granicach zielonogórskiego.
    Powiat Wschowski
w obecnych granicach powstał 1 stycznia 2002 roku i przynależny jest do województwa lubuskiego.
   Obecny Powiat Wschowski tworzą: miasto i gmina Wschowa, miasto i gmina Sława oraz miasto i gmina Szlichtyngowa.


CIEKAWOSTKA GRAFICZNA
WYDAWNICTWO RYSUNKÓW Z OKOLIC WSCHOWY
z okresu I ćw. XX w.
Kreis Fraustadt (Powiat Wschowa)

*Mapa Powiatu Wschowskiego... *


Pokaż Wschowa, powiat wschowski, woj. lubuskie, Polska na większej mapie