Lokalizacja regionu

Położenie i charakterystyka Regionu Wschowskiego...

Lokalizacja
    Historyczna Ziemia Wschowska oraz mezoregion Pojezierze Sławskie zajmują południowo-wschodnią część woj. wielkopolskiego i południowo-zachodnią część woj. lubuskiego.
    Powierzchnia tej krainy wynosi ok. 750 km². W środku tej krainy leży dawna stolica Ziemi Wschowskiej - królewskie miasto Wschowa. W przeszłości i obecnie miasto powiatowe.
    Wschowa jest siedzibą samorządów miejskiego i powiatowego. Teraz powiat wschowski obejmuje: miasto i gminę Sława, miasto i gminę Szlichtyngowa oraz miasto i gminę Wschowa.
  Obecny powiat wschowski ma powierzchnię zbliżoną do powierzchni Ziemi Wschowskiej t.j.  ok. 624,82 km ². Natomist, powierzchnia całkowita Pojezierza Sławskiego to 637 km ².
    Aktualnie w granicach powiatu wschowskiego zamieszkuje  39.372 osób. W gminie Wschowa mieszka 21.686 osób, z czego w mieście 14.407. (stan na 31 XII 2010 r.)
Położenie geograficzne
    Geograficznie tereny Regionu stanowią część zachodnią Wysoczyzny Leszczyńskiej (Równinę Wschowską, Pagórki Sławieńskie, Rów Sławieński, Pagórki Kaszczorskie i Pagórki Lgińskie), stanowiącej południowy skraj Niziny Wielkopolskiej, ograniczonej Wzgórzami Głogowskimi i Odrą od Niziny Śląskiej. Położenie geograficzne tego regionu jest przejściowe z Niziny Śląskiej do Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Ta pośredniość położenia jest widoczna w ukształtowaniu powierzchni, klimacie, szacie roślinnej i świecie zwierzęcym.
Ogólna charakterystyka regionu
    Uroków Pojezierzu Sławskiemu i Ziemi Wschowskiej dodają liczne wzgórza morenowe, piaszczysto-żwirowe sandry usypane przez wody roztopowe. Wzgórza morenowe i sandry porastają sosnowe bory dawnej Puszczy Tarnowskiej. Najwyższym wzniesieniem tej okolicy jest Stara Winna Góra (131 m n.p.m), ktora leży na południowy-wschód od wsi Stare Strącze. Obok wzgórz i pagorków, w krajobrazie zaznaczają się wyraźnie formy dolinne, mające charakter szerokich pradolin, którymi obecnie płyną małe strumienie i strugi wodne. W pasie Pojezierza Sławskiego, które znajduje się na północy i północnym zachodzie Powiatu Wschowskiego zgrupowane są jeziora o czystej wodzie i piaszczystych plażach.
    Największym z nich jest jezioro Sławskie zwane potocznie "śląskim morzem". Jezioro Sławskie to wymarzone miejsce dla żeglarzy, nad którym znajdują się liczne kluby żeglarskie, wędkarzy i wczasowiczów, którzy mają do dyspozycji duże, piaszczyste plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego, zjeżdżalnie wodne.
     Również w okolicach Lginia są niewielkie, ale przepiękne jeziora obfitujące bogactwem różnych gatunków ryb. Wielkiej atrakcyjności tej okolicy również dodają piękne lasy, tchnące świeżością i chłodem latem a jesienią są pełne jagód i grzybów. Najwięcej "owoców lasu" można spotkać w lasach włoszakowickich oraz w borach koło Sławy. Szalenie kojącym dla oka elementem w tutejszym krajobrazie są zielone łąki, zwłaszcza ukwiecone wiosną i na początku lata.

    W Powiecie Wschowskim zachowało się wiele cennych zabytków architektury i sztuki. Spotykamy tu kościoły gotyckie oraz późniejsze m.in. barokowe, murowane i szachulcowe. Występują także liczne pałace i dwory szlacheckie. Architektura małomiasteczkowa to głównie renesansowy i barokowy styl kamieniczek mieszczańskich, stojących na wysokim poziomie artystycznym. Wschowa może pochwalić się unikatowym w skali kraju, Lapidarium Rzeźby Nagrobnej.
Kartka z dziejów powiatu wschowskiego

   W literaturze przyjęto, że początków powiatu wschowskiego można doszukiwać się, w utworzonej przez króla polskiegoKazimierza Wielkiego po 1343 roku w ramach prowincji Wielkopolskiej, nowej jednostki administracyjnej zwanej Ziemią Wschowską.
   W stolicy Ziemi Wschowskiej, w królewskim mieście Wschowa miał swoją siedzibę starosta grodowy, który posiadał uprawnienia równe staroście generalnemu Wielkopolski.
   Taki stan prawny istniał nie przerwanie do czasu, kiedy to w wyniku II rozbioru Polski w roku 1793 Prusy opanowały cały obszar Ziemi Wschowskiej.
   Prusacy utworzyli nowy bardzo okrojony powiat wschowski  (kreis Fraustadt), w którym urzędował landrat – odpowiednik polskiego starosty.
    (15kB)Po drugiej wojnie światowej powstał w roku 1950 powiat wschowski, który należał do ówczesnego województwa zielonogórskiego, a w jego skład wchodziły gminy: Sława, Szlichtyngowa, Wijewo i Wschowa.
    W 1975 roku, w ramach reformy administracyjnej kraju, zlikwidowano powiaty, a następnie utworzeno 49 nowych województw.
    Część terenu powiatu wschowskiego z gminami: Szlichtyngowa, Wijewo i Wschowa znalazła się w granicach województwa leszczyńskiego, natomiast obszar gminy Sława pozostał w granicach województwa zielonogórskiego.
    Powiat Wschowski w obecnych granicach powstał 1 stycznia 2002 roku i przynależny jest do województwa lubuskiego.
   Obecny Powiat Wschowski tworzą: miasto i gmina Wschowa, miasto i gmina Sława oraz miasto i gmina Szlichtyngowa.

(2kB)